Marian Rosa Montagut

Directora d’Eidos Ensemble, Harmonia del Parnàs i TEMPUS cidm

Inicia la seua formació musical amb son pare, Emilio Rosa, en la seua localitat natal, obtenint posteriorment la titulació de Piano en el Conservatori Superior Joaquín Rodrigo de València i perfeccionant-se amb Lucca Chiantore, estudis que compagina amb els universitaris, llicenciant-se en Filosofia en la Universitat de València. Interessada per la música antiga i barroca, finalitza els estudis de clavicèmbal amb J.L. González Uriol en el Conservatori Superior de Música de Saragossa i assisteix a nombrosos cursos de perfeccionament amb J. Ogg, R. Alesandrini, W. Jansen o E. López Banzo, entre altres.
La seua inquietud per la recerca i la recuperació de patrimoni musical la porten a cursar el doctorat en musicologia, obtenint el Diploma d’Estudis Avançats (D.E.A.) del Doctorat en Musicologia en la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha sigut becada en diverses ocasions per realitzar investigacions i estades a l’estranger (Roma, Londres Frankfurt, Cambridge, etc), publicant articles en nombroses revistes científiques, diccionaris i llibres.
Imparteix regularment cursos de formació, conferències i classes magistrals, activitats que ha desenvolupat en la Universitat de València, Universitat de Lleó, Universitat d’Almeria, així com a Polònia, França, Cuba, Argentina, Uruguay, Chicago o Nova York. És la directora del Centre d’Investigació i Difusió Musical TEMPUS, activitat que compagina amb la direcció musical d’Harmonia del Parnàs des del clavicèmbal, i d’EIDOS Ensemble com a pianista.